Sanseintegration og motorisk udvikling

SANSEINTEGRATION OG MOTORISK UDVIKLING

Hjælp dit barn til at være i balance

Alle Tumleakademiets individuelle vejledninger og konsultationer ligger i den afdeling af Tumleakademiet, som hedder Børnenørden.

Børnenørden = Viky, som er indehaver- og grundlægger af Tumleakademiet.

KONSULTATIONEN


Den første konsultation omfatter grundig test- og vurdering af alle grundlæggende sanser og vurdering af, om der er ubalancer i sanseintegrationen.

Alle observationer sammenfattes og føres i journal, så de kan bruges til et videre forløb, hvis et sådant anbefales, og så det bliver tydeligt ved en evt. re-test, hvor der er fremskridt.

Findes det relevant at undersøge for stramt tungebånd gøres dette også i forbindelse med konsultationen.

Forud for konsultationen bedes du som forælder besvare et spørgeskema vedr. barnets forhistorie, symptomer m.m. 

Med afsæt i svarene fra spørgeskemaet og observationerne fra testen får du en vurdering af, om det er relevant at sætte et forløb i gang.

Anbefaler Viky et forløb, bliver du vejledt i den plan, som foreslås, og derudover lægges et program med øvelser.

Findes det relevant at teste- og arbejde med hemisfærebalance (træning af hjernehalvdelene) og/eller primitive reflekser, kan dette lægges ind i en opfølgende konsultation og evt. relevante øvelser i den sammenhæng integreres i træningsprogrammet.