Primitive reflekser

Primitive reflekser

Test og rehabilitering (integration)

Alle Tumleakademiets individuelle vejledninger og konsultationer ligger i den afdeling af Tumleakademiet, som hedder Børnenørden.

Børnenørden = Viky, som er indehaver- og grundlægger af Tumleakademiet.

KONSULTATIONEN


Den første konsultation omfatter test af alle vigtige primitive reflekser. Alle observationer føres i journal, så det ved re-test er tydeligt, hvor der er fremskridt.

Findes det relevant at undersøge for stramt tungebånd gøres dette også i forbindelse med konsultationen.

Forud for konsultationen bedes du besvare et spørgeskema vedr. forhistorie og symptomer m.m. 

Med afsæt i svarene fra spørgeskemaet og observationerne fra testen får du en vurdering af, om det er relevant at sætte et forløb i gang.

Anbefaler Viky et forløb, bliver du vejledt i den plan, som foreslås, og derudover lægges et program med øvelser.

Findes det relevant at teste- og arbejde med sanseintegration og/eller hemisfærebalance (træning af hjernehalvdelene), kan dette lægges ind i en opfølgende konsultation og evt. relevante øvelser i den sammenhæng integreres i træningsprogrammet.