OMFT-træning

OMFT-træning

Alle Tumleakademiets individuelle vejledninger og konsultationer ligger i den afdeling af Tumleakademiet, som hedder Børnenørden.

Børnenørden = Viky, som er indehaver- og grundlægger af Tumleakademiet.

KONSULTATIONEN


Forud for et OMFT-forløb går altid en første konsultation, som omfatter grundig undersøgelse af hele mundens motorik inkl. undersøgelse- og vurdering af tungebånd, læbebånd og kindbånd. 


Inden konsultationen bedes du besvare et spørgeskema vedr. forhistorie og symptomer m.m. 

Med afsæt i svarene fra spørgeskemaet og observationerne fra undersøgelsen, gennemgås det samlede billede med dig, og du får en vurdering af, om det er relevant at sætte et forløb i gang.

Anbefaler jeg et forløb, bliver du vejledt i den plan, som foreslås, og du vil få de første øvelser med hjem.

Herfra fortsættes OMFT-træning igennem opfølgende konsultationer. Bemærk, at et reelt OMFT-træningsforløb kun er for børn og 5 år samt voksne. Er barnet yngre end 5 år, tilbyder jeg et kortere forløb med målrettede øvelser tilpasset barnets alder og udfordringer og med udgangspunkt i forenklet OMFT-øvelser.