Mundmotorisk undersøgelse inkl. vurdering af tungebånd

Mundmotorisk undersøgelse inkl. vurdering af tungebånd

Alle Tumleakademiets individuelle vejledninger og konsultationer ligger i den afdeling af Tumleakademiet, som hedder Børnenørden.

Børnenørden = Viky, som er indehaver- og grundlægger af Tumleakademiet.

KONSULTATIONEN


Den første konsultation omfatter grundig undersøgelse af hele mundens motorik inkl. undersøgelse- og vurdering af tungebånd, læbebånd og kindbånd. Alle relevante observationer føres i journal til brug videre forløb, hvis du ønsker det.

Forud for konsultationen bedes du besvare et spørgeskema vedr. forhistorie og symptomer m.m. 

Med afsæt i svarene fra spørgeskemaet og observationerne fra undersøgelsen, gennemgår jeg det samlede billede med dig, og du får en vurdering af, om det er relevant at sætte et forløb i gang.

Anbefaler jeg et forløb, bliver du vejledt i den plan, som foreslås, og du vil få de første øvelser med hjem.