Fokuspunkter i undervisningen

Fokuspunkter i undervisningen


På alle hold arbejder vi med:

 • at stimulere barnets grundlæggende sanser - taktilsansen, labyrintsansen og muskel-ledsansen
 • at stimulere- og udvikle barnets motorik - grovmotorikken og finmotorikken
 • at hjælpe barnet til at lære sig selv og sin krop at kende på det udviklingstrin, det befinder sig
 • at støtte og styrke den nære relation mellem barn og forælder
 • at smile og grine sammen


Fra børnene er 6 måneder gamle begynder vi at introducere en motorikbane, som hele tiden tilpasses børnenes konkrete udvikling og behov for udfordring.


Fra børnene er 1½-4 måneder har vi særligt fokus på:

 • At hjælpe barnet til at hygge sig med at ligge på maven
 • At styrke barnets muskler i ryg, skuldre, nakke og arme, så det løfter brystkassen op, når det ligger på maven og efterhånden får fuld hovedkontrol


Fra børnene er 5-8 måneder har vi særligt fokus på:

 • at hjælpe barnet til at opholde sig mere og mere på maven og fortsat styrke dets muskler i ryg, skuldre, nakke og arme
 • at hjælpe barnet til at lære at trille fra ryg til mave og tilbage igen
 • at støtte barnet i at lære at krybe og/eller kravle
 • fortsat at hjælpe barnet til at lære sig selv og sin krop at kende
 • at give barnet succesoplevelser med sin krop og det, den kan


Fra børnene er 9-15 måneder har vi særligt fokus på:

 • at styrke det krybende/kravlende barns balance
 • at styrke barnets koncentration
 • at hjælpe barnet til at kopiere simple fagter
 • at hjælpe barnets sprog på vej


Fra børnene er 15 måneder har vi særligt fokus på:

 • at styrke det gående barns balance
 • at hjælpe barnet til at lære færdigheder som at hoppe, trampe og løbe m.m.
 • fortsat at styrke barnets koncentration
 • at støtte barnets sproglige udvikling


Vi har venteliste til mange af vores hold, så det er en god idé at blive skrevet op i god tid!