Ammevejledning

Ammevejledning


- ved uddannet ammevejleder Viky 


Vi tilbyder grundig, omsorgsfuld og kompetent ammevejledning hjemme hos dig.

Viky har erfaring med vejledning inden for mange områder - her iblandt:


 • Generel amme-etablering
 • Babys sutteteknik - herunder også vurdering af babys mundmotorik og forbedring af denne
 • Ammestillinger
 • Ønsker om at komme af med ammebrikker
 • Vurdering af evt. tungebåndsproblematikker
 • Øgning af mælkeproduktion
 • Langtidsamning
 • Ammeaversioner
 • Nedtrapning af amning
 • Kombination af amning og supplering med f.eks. flaske
 • Ønske om ammestop


Vores ammevejledning er præget af god tid og ro til at blive hjulpet godt og trygt i gang med amningen


Ammevejledning kan foregå hjemme hos dig (der betales for kørsel) eller online.

Vi foretrækker at komme hjem til dig.


Priser:


Alm. vejledning: 1295,- kr. 

Indeholder: 

 • indledende mailkorrespondance
 • op til 2 timers vejledning (hjemmebesøg eller via Skype)
 • skriftlig handlingsplan på baggrund af vejledningssessionen
 • mulighed for opfølgende telefonsamtale og/eller mailkorrespondance i op til 14  dage efter vejledningsdatoen


Opfølgende vejledning: 895,- kr.

Indeholder: 

 • indledende mailkorrespondance
 • op til 1 times vejledning (hjemmebesøg eller via Skype)
 • skriftlig handlingsplan på baggrund af vejledningssessionen
 • mulighed for opfølgende telefonsamtale og eller mailkorrespondance i op til 14 dage efter vejledningsdatoen


Ammeforberedende vejledning: 895,- kr.

Indeholder:

 • indledende mailkorrespondance
 • op til 1 times vejledning med fokus på at blive klædt godt på til at skulle amme sit lille barn, når det er kommet til verden (hjemmebesøg eller via Skype)
 • Skriftligt materiale om den første tid med amning
 • mulighed for at få svar på spørgsmål til det skriftlige materiale 

Bestilling af ammevejledning

 
 
 
 
 
 
 
 
Almindelig ammevejledning
Opfølgende ammevejledning
Ammeforberedelse 1:1